Sobota 4.4.2020

Koncerty a chrámová hudba

Velikonoční koncert - 12.4.2020

Velikonoční koncert v bazilice sv. Jakuba
Easter Concert

12. 4. 2020 v 17 hodin / at 5 p.m.

Program:

Francois COUPERIN (1668-1733)
Gloria in excelsis Deo  (Plein jeu)

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)
Arie „Vím, že můj Vykupitel žije“ z oratoria Mesiáš /
Aria „I know that my Redeemer liveth“ from the Oratorio Messiah

Johann Gottfried WALTHER (1684-1748)
Koncert B dur podle G. Tagliettiho / Concerto in B flat major after G. Taglietti
Allegro – Adagio – Allegro

Antonio VIVALDI (1678-1741)
Domine Deus

Jean Francois DANDRIEU (1682- 1738)
Ofertoire

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Agnus Dei z Korunovační mše / from the Coronation Mass
„Aleluja“ z  moteta „Exsultate, jubilate“ KV 165 / from the Motet „Exsultate, jubilate“

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Chorale „Heut triumphiert Gottes Sohn“ BWV 630  / Chorál „Dnes Syn Boží triumf slaví“

Joseph HAYDN (1732-1809)
Arie Gabriela „Nun beut die Flur“ z oratoria Stvoření /
Gabriel´s Aria “Nun beut die Flur” from the Oratorio Creation

Alexandre Pierre Francois BOËLY (1785-1858)
Fantazie G dur z cyklu Dvanáct kusů pro varhany op. 18 /
Fantasy in G major from the cycle Twelve Pieces for Organ Op. 18

César FRANCK (1822-1890)
Panis angelicus
Andante

Gabriel FAURÉ
Tantum ergo sacramentum op. 55

Charles TOURNEMIRE (1870-1939)
Choral-Improvisation sur le „Victimae paschali laudes“/ Chorální improvizace na „Velikonoční oběti“

LÍVIA ÁGHOVÁ  soprán / soprano
IRENA CHŘIBKOVÁ
varhany / organ

VIA MUSICA, Staroměstské nám. 14, tel. 224 826 440, www.pragueticketoffice.com,
TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, tel. 224 091 437,  www.ticketportal.cz
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání  /and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz
, www.facebook.com/auditeorganum

Vydáno: Zobrazeno:1592

Svatojakubský sbor - 2020

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

02.02. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
01.03. – 1. neděle postní
05.04. – Květná neděle
10.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
10.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
12.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
14.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
04.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
22.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:183023