Středa 16.1.2019

Koncerty a chrámová hudba

Velikonoční koncert - 1.4.2018

Velikonoční koncert v bazilice sv. Jakuba
Easter Concert

1. 4. 2018 v 17 hodin / at 5 p.m.

Ludmila VERNEROVÁ soprán / soprano
Pavel VERNER violoncello
Irena CHŘIBKOVÁ varhany / organ

Program:

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Preludium C dur BWV 547 / Prelude in C major

Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ (1782-1742)
Regina coeli

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
chorálová předehra: „Heut triumphiert Gottes Sohn“ BWV 630 / „ Dnes Syn Boží triumf slaví“
„Jesus ist das schönste Licht“ / „Ježíš je nejkrásnější světlo“
Siciliana
„Dir, dir, Jehova, will ich singen“ / „Tobě, chci, Bože, zpívat“
Allegro ze Sonáty D dur BWV 1028 / from the Sonata in D major

Antonio VIVALDI (1678-1741)
Alleluja

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Koncert G dur BWV 592 / Concerto in G major
Allegro − Grave − Presto

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)
Arie „Vím, že můj Vykupitel žije“ z oratoria Mesiáš /
Aria „I know that my Redeemer liveth“ from the oratorio Messiah

Antonio VIVALDI (1678-1741)
Domine Deus

Giovanni MORANDI (1777-1856)
Elevazione

Sergej RACHMANINOV (1873-1943)
Vocalise

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Aleluja“ z  Moteta / from the Moteto „Exsultate, jubilate“ KV 165

Marco Enrico BOSSI (1861-1925)
Preludio festivo

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Praha – Staré Město, Malá Štupartská 6

Předprodej vstupenek / Tickets available:
VIA MUSICA, Staroměstské nám. 14, tel. 224 826 440, www.pragueticketoffice.com
TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, tel. 224 091 437,  www.ticketportal.cz
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání  /and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz   www.facebook.com/aomvf

Vydáno:27.1.2018 Zobrazeno:943

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle postní
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
11.11. – 32. neděle v mezidobí
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:115854