Středa 21.2.2018

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 30.7.2017

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

30. 7. 2017 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Sonáta A dur č. 3
Con moto maestoso – Andante tranquillo

J. K. Kuchař (1751-1829)
Andante a moll

J. S. Bach (1685-1750)
Preludium a fuga B dur BWV 560

A. Dvořák (1841-1904)
Fuga D dur

V. Sobotka (1965)
Toccata

Vydáno:8.7.2017 Zobrazeno:512

Svatojakubský sbor - 2018

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

04.02. – 5. neděle v mezidobí
04.03. – 3. neděle postní
25.03. – Květná neděle
30.03. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
30.03. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
01.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
20.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
25.05. − Noc kostelů
03.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
07.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
11.11. – 32. neděle v mezidobí
25.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2019 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:75200