Sobota 4.7.2020

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 19.7.2020

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

19. 7. 2020 v 10 hodin / at 10 a.m.

Program:

J. G. Walther (1684-1748)
Koncert h moll
Allegro-Adagio-Allegro

M. Reger (1873-1916)
Melodia op. 59

S. Karg-Elert (1877-1933)
Nun danket alle Gott (Marche triumphale)
z cyklu Choral-Improvisationen op. 65

Eva Dobošová Anderlová – varhany / organ

A. Guilmant (1837-1911)
3. sonáta c moll op. 56
Preludio (Allegro maestoso e con fuoco)
Adagio
Allegro moderato

Jiří Urban – varhany / organ

Vydáno:23.6.2020 Zobrazeno:1027

Svatojakubský sbor - 25.07.2020

Svátek sv. Jakuba - 25.07.2020

O svátku sv. Jakuba 25. července při hlavni bohoslužbě v 18.00 hod. bude zpívat Svatojakubský sbor:

Antonín Dvořák
(1841-1904)

Mše D dur „Lužanská“

Chorál z oratoria sv. Ludmila
„Hospodine, pomiluj ny!“

Soprán  Lucie Silkenová
Alt  Stanislava Jirků
Tenor  Tomáš Černý
Bas  Martin Vodrážka

Sbor sv. Jakuba, Collegium Strahoviense a další spřátelené sbor
varhany – Vladimír Jelínek
dirigent – Jan Rezek

Vydáno:20.6.2020 Zobrazeno:3801

Svatojakubský sbor - 2020

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

02.02. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
01.03. – 1. neděle postní
05.04. – Květná neděle
10.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
10.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
12.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
14.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
04.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
22.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:193434