Úterý 20.11.2018

Koncerty a chrámová hudba

Svatojakubský večer - 25.7.2018

Svatojakubský večer / St. James’ Soirée
25. 7. 2018

Bazilika sv. Jakuba
Praha-Staré Město, Malá Štupartská 6

18.00 hod.

Slavnostní bohoslužba v bazilice sv. Jakuba
hlavní celebrant
kardinál Dominik Duka OP
arcibiskup pražský

Svatojakubský sbor, Jan Rezek - sbormistr

21.00 hod.

Varhanní putování

Kaple sv. Anny – varhanní koncert

Soutěžní otázka s výhrou pro vítěze

Bazilika sv. Jakuba

Hudba barokních mistrů na chórových varhanách
Soutěžní otázka s výhrou pro vítěze
Lidský hlas, housle a 8 277 varhanních píšťal

Komentovaná prohlídka u velkých svatojakubských varhan
Soutěžní otázka s výhrou pro vítěze

o. Oldřich Prachař, OFMConv.  - průvodní slovo
Lenka Švehlíková – mezzosoprán
Věra Eretová
- housle
Irena Chřibková – varhany

vstup volný

Vydáno:22.6.2018 Zobrazeno:721

Svatojakubský sbor - 25.11.2018

Bazilika sv. Jakuba
Neděle - 25.11.2018 v 10.30 hod.

Slavnost Ježíše Krista Krále

Wolfgang A. MOZART (1756-1791): Missa brevis KV 194

Svatojakubský sbor, varhany

Aktualizováno:30.9.2017 Zobrazeno:24155

Svatojakubský sbor - 2018

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

04.02. – 5. neděle v mezidobí
04.03. – 3. neděle postní
25.03. – Květná neděle
30.03. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
30.03. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
01.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
20.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
25.05. − Noc kostelů
03.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
07.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
11.11. – 32. neděle v mezidobí
25.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2019 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:108095