Neděle 5.7.2020

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 15.12.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

15. 12. 2019 v 10:00 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

chórové varhany / choir organ

J. I. Linek (1725-1792)
Preambulum in C

J. Kř. Kuchař (1651-1829)
Fuga a moll

J. Kř. Vaňhal (1739-1813)
Preambulum in F

K. B. Kopřiva (1756-1785)
Fuga f moll

velké varhany / great organ

C. Saint-Saëns (1835-1921)
1re Fantaisie

G. Morandi (1777-1856)
Rondo
con imitazione de´Campanelli op. 17

Vydáno:20.11.2019 Zobrazeno:1126

Svatojakubský sbor - 25.07.2020

Svátek sv. Jakuba - 25.07.2020

O svátku sv. Jakuba 25. července při hlavni bohoslužbě v 18.00 hod. bude zpívat Svatojakubský sbor:

Antonín Dvořák
(1841-1904)

Mše D dur „Lužanská“

Chorál z oratoria sv. Ludmila
„Hospodine, pomiluj ny!“

Soprán  Lucie Silkenová
Alt  Stanislava Jirků
Tenor  Tomáš Černý
Bas  Martin Vodrážka

Sbor sv. Jakuba, Collegium Strahoviense a další spřátelené sbor
varhany – Vladimír Jelínek
dirigent – Jan Rezek

Vydáno:20.6.2020 Zobrazeno:3968

Svatojakubský sbor - 2020

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

02.02. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
01.03. – 1. neděle postní
05.04. – Květná neděle
10.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
10.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
12.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
14.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
04.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
22.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:193601