Sobota 4.4.2020

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncerty - 2020

Svatojakubské Audite Organum uvádí
uvádí v roce 2020 v bazilice sv. Jakuba tyto koncerty /
St. James Audite Organum
presents in 2020 at St. James´ Basilica the following concerts:

VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
12. 4. 2020 v 17 hodin / at 5 p.m.

Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

25. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL /
25th  INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
6. 8. – 24. 9. 2020 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p.m.

Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM / ST. JAMES´ AUTUMN

12. 10. 2020
19. 10. a 26. 10. 2020
v 18 hodin / at 6 p.m
.

Koncerty se sbory a zpěváky. /
Concerts in cooperation with various choirs and singers.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY /
CHRISTMAS ORGAN CONCERTS

26. 12. 2020 a 1. 1. 2021 v 16 hodin / at 4 p.m.

Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
vokálních a instrumentálních souborů. /
Organ concerts of Christmas music performed together
with vocal and instrumental chamber groups.

www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/aomvf
www.facebook.com/auditeorganum

Vydáno:1.1.2020 Zobrazeno:3824

Svatojakubský sbor - 2020

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

02.02. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
01.03. – 1. neděle postní
05.04. – Květná neděle
10.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
10.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
12.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
14.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
04.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
22.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:183020