Středa 11.12.2019

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncerty - 2019

Svatojakubské Audite Organum uvádí / St. James Audite Organum presents

26. 12. 2019

Svatojakubské vánoce /  St. James´ Christmas

LENKA ŠVEHLÍKOVÁ mezzosoprán / mezzosoprano
VĚRA ERETOVÁ
housle / violin
IRENA CHŘIBKOVÁ varhany / organ

Program:
J. S. Bach, C. Balbastre, F. X. Brixi, G. F. Händel, C. Franck, N. Paganini, A. Guilmant,
A. Adam, L. Boëllmann, J. Tabourod, F. Gruber, koledy / Christmas songs

1. 1. 2020

Novoroční koncert / New Year’s Concert

SLAVNOSTNÍ HUDBA PRO TRUBKU A VARHANY
FESTIVE MUSIC FOR TRUMPET AND ORGAN

MIROSLAV SMRČKA  trubka / trumpet
MARIE POCHOPOVÁ varhany / organ

Program:
H. Purcell, T. Albinoni, J. S. Bach, L. Mozart, G. F. Händel, F. Schubert,
F. Mendelssohn-Bartholdy, L. Vierne, M. A. Charpentier
Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6

v 16 hodin / at 4 p.m.

Předprodej vstupenek / Tickets available:
TICKETPORTAL, Praha 1, Politických vězňů 15,  www.ticketportal.cz
VIA MUSICA, Praha 1,  Starom. náměstí  14,  www.pragueticketoffice.com
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání /and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/auditeorganum

Vydáno:1.10.2019 Zobrazeno:3561

Svatojakubský sbor - 1.1.2020

Bazilika sv. Jakuba

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

mše sv. v 10.30 hod.

W. A. MOZART: Korunovační mše C-Dur KV 317

Svatojakubský sbor, sólisté a orchestr
řídí Jan Rezek


Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:24416

Svatojakubský sbor - 26.12.2019

Bazilika sv. Jakuba

Svátek sv. Štěpána:

mše sv. v 10.30 hod.

Hlavní celebrant: arciopat Petr Prokop Siostrzonek OSB

Jakub Jan Ryba (1765-1815)

Česká mše vánoční

sbor, sólisté, orchestr, vahany

Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:21491

Svatojakubský sbor - 25.12.2019

Bazilika sv. Jakuba

Slavnost Narození Páně: mše sv. v 10.30 hod.

Hlavní celebrant:
Otec biskup Vacláv Malý

F. X. Brixi: Missa pastoralis

sbor, orchestr, sólisté, varhany

Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:20803

Svatojakubský sbor - 24.12.2018

Bazilika sv. Jakuba

Půlnoční  mše sv. ve 24.00 hod.

Jakub Jan Ryba (1765-1815)

Česká mše vánoční

sbor, sólisté, orchestr, vahany

Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:20039

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:110580

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:162584