Úterý 20.11.2018

Koncerty a chrámová hudba

Svatojakubské vánoce - 26.12.2017

Svatojakubské vánoce /  St. James´ Christmas
26. 12. 2016 v 16 hodin / at 4 p.m.

Program:

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Preludium  G dur BWV 541 / Prelude in G major

JAKUB JAN RYBA (1765-1815)
Slavíček / Little Nightingale

FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ (1790-1867)
Vzhůru pastuškové / Wake up, shepherds

GEORG PHILLIP TELEMANN (1681-1767)
Partita č. 1 B dur /Partita No. 1 in B flat major
Con Affeto – Presto - Dolce - Vivace

KAREL KEJKLÍČEK (1802-1863)
Náchodská pastorela / Pastorela from Náchod

JOSEF JAVŮREK (1741-1824)
Pastorella

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Domine Deus

JOHANN GOTTFRIED WALTHER (1684-1748)
Allegro z Koncertu h moll / Allegro from the Concerto in B minor

NATIVITY SUITE (Traditional) / SUITA O NAROZENÍ JEŽÍŠE
The First Nowell/ První Vánoce − O Little Town of Bethlehem / V malém městě Betlémě −
− When Christ was born /Když se Kristus narodil − What Child is this? / Co je to za dítě?

ALEXANDRE GUILMANT (1837-1911)
Offertoire sur des Noëls / Vánoční variace

CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Panis angelicus

ADOPLHE ADAM (1803-1856)
O holy Night! / O, svatá noc!

GEORGES BIZET (1838-1875)
Agnus Dei

ADESTE FIDELES (17. stol. / 17th cent.)
CHARLES−MARIE WIDOR (1844-1937)
Toccata

ANETA ČERNÁ – soprán / soprano
TOMÁŠ ČERNÝ
tenor
JAN ADAMUS – hoboj / oboe
IRENA CHŘIBKOVÁ varhany / organ

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6

Informace a rezervace:  tel.: 604 208 490, e-mail: info@auditeorganum.cz
Předprodej vstupenek / Tickets available:
TICKETPORTAL, Praha 1, Politických vězňů 15,  www.ticketportal.cz, VIA MUSICA, Praha 1,  Starom. náměstí  14,  www.pragueticketoffice.com
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání /and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz
, www.facebook.com/aomvf

Vydáno:3.12.2017 Zobrazeno:1021

Svatojakubský sbor - 25.11.2018

Bazilika sv. Jakuba
Neděle - 25.11.2018 v 10.30 hod.

Slavnost Ježíše Krista Krále

Wolfgang A. MOZART (1756-1791): Missa brevis KV 194

Svatojakubský sbor, varhany

Aktualizováno:30.9.2017 Zobrazeno:24145

Svatojakubský sbor - 2018

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

04.02. – 5. neděle v mezidobí
04.03. – 3. neděle postní
25.03. – Květná neděle
30.03. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
30.03. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
01.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
20.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
25.05. − Noc kostelů
03.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
07.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
11.11. – 32. neděle v mezidobí
25.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2019 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:108085