Čtvrtek 14.12.2017

Koncerty a chrámová hudba

Novoroční koncert - 1.1.2018

Novoroční koncert / New Year’s Concert

1. 1. 2018 v 16 hodin / at 4 p.m.

Program:

SLAVNOSTNÍ HUDBA PRO DVĚ TRUBKY, FAGOT A VARHANY/
FESTIVE MUSIC FOR TWO TRUMPETS, BASSOON AND ORGAN

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Ouverture

BERNARDO STORACE (1637-1707)
Ballo della battaglia

LOUIS  DE CAIX  D´HERVELOIS (1670-1759)
Sarabanda – Menuet

JOHN STANLEY (1712-1786)
Voluntary in D

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Chorálová předehra / Chorale prelude:   „V Tobě radost naše“ BWV 615 /  „In dir ist Freude“

LOUIS  DE CAIX  D´HERVELOIS (1670-1759)
Agreable – Gavotta

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC (1600-1676)
Předmluva / Foreword  – Svatební prstýnek / A Wedding Ring  - Duší věno / A Soul´s Dowry –
− Andělské přátelství / The Fellowship of Angels ze sbírky Loutna česká / from the collection The Czech Lute

CLAUDE BALBASTRE (1727-1799)
Preludium a fuga d moll / Prelude and Fugue in D minor

JOHANN CHRISTOPH PEZELIUS (1639-1694)
Dvě intrády / Two Intradas

FRANTIŠEK XAVER THURI (1939)
Fantazie pro fagot a varhany / Fantasy for bassoon and organ

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Ave Maria

ADOLPHE MARTY (1865-1942)
Variations sur Noël  / Vánoční variace / Christmas Variations

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Alleluja z oratoria Mesiáš  / Hallelujah from the oratorio Messiah

LOUIS VIERNE (1870-1937)
Final z 1. Symfonie d moll, op. 14 / Final from the 1st Symphony in D minor, Op. 14

ŠIMON VERNER, JAN VERNER,  trubka / trumpet, křídlovka / flugelhorn,
sopránová zobcová flétna / soprano recorder

MICHAEL VERNER
fagot / bassoon, altová zobcová flétn / alto recorder
IRENA CHŘIBKOVÁ varhany / organ


Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6
Předprodej vstupenek / Tickets available: TICKETPORTAL, VIA MUSICA,
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání /and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz
, www.facebook.com/aomvf
Vydáno:3.12.2017 Zobrazeno:674

Svatojakubský sbor - 1.1.2018

Bazilika sv. Jakuba

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

mše sv. v 10.30 hod.

W. A. MOZART: Korunovační mše C-Dur KV 317

Svatojakubský sbor, sólisté a orchestr
řídí Jan Rezek


Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:15599

Svatojakubský sbor - 26.12.2017

Bazilika sv. Jakuba

Svátek sv. Štěpána:

mše sv. v 10.30 hod.

Jakub Jan Ryba (1765-1815)

Česká mše vánoční

sbor, sólisté, orchestr, vahany

Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:14542

Svatojakubský sbor - 25.12.2017

Bazilika sv. Jakuba

Slavnost Narození Páně: mše sv. v 10.30 hod.

Hlavní celebrant:
Otec biskup Mons. Václav Malý

F. X. Brixi: Missa pastoralis

sbor, orchestr, sólisté, varhany

Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:13850

Svatojakubský sbor - 24.12.2017

Bazilika sv. Jakuba

Půlnoční  mše sv. ve 24.00 hod.

Jakub Jan Ryba (1765-1815)

Česká mše vánoční

sbor, sólisté, orchestr, vahany

Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:13654

Svatojakubský sbor - 2017

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

05.02. - 5.neděle v mezidobí
05.03. - 1. neděle postní
09.04. - Květná neděle
14.04. - Velký Pátek
- Pašije - 15.00h
14.04. - Dvořák: Stabat Mater - 17.00h
16.04. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
04.06. - Slavnost Seslání Ducha sv.
09.06. - Noc kostelu - cca 30-35min.
18.06. - Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. - Svátek sv. Jakuba - 18.00h
08.10. - 27.neděle v mezidobí
02.11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - Mozart: Requiem - 18.00h
26.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. - Půlnoční - Ryba:Česká mše vánoční - 24.00h
26.12. - Svátek sv. Štěpána - Ryba:Česká mše vánoční
01.01.2018 - Slavnost Matky Boží

 

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:66204

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz

Vydáno:25.1.2016 Zobrazeno:67177