Úterý 20.11.2018

Koncerty a chrámová hudba

Novoroční koncert - 1.1.2018

Novoroční koncert / New Year’s Concert

1. 1. 2018 v 16 hodin / at 4 p.m.

Program:

SLAVNOSTNÍ HUDBA PRO DVĚ TRUBKY, FAGOT A VARHANY/
FESTIVE MUSIC FOR TWO TRUMPETS, BASSOON AND ORGAN

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Ouverture

BERNARDO STORACE (1637-1707)
Ballo della battaglia

LOUIS  DE CAIX  D´HERVELOIS (1670-1759)
Sarabanda – Menuet

JOHN STANLEY (1712-1786)
Voluntary in D

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Chorálová předehra / Chorale prelude:   „V Tobě radost naše“ BWV 615 /  „In dir ist Freude“

LOUIS  DE CAIX  D´HERVELOIS (1670-1759)
Agreable – Gavotta

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC (1600-1676)
Předmluva / Foreword  – Svatební prstýnek / A Wedding Ring  - Duší věno / A Soul´s Dowry –
− Andělské přátelství / The Fellowship of Angels ze sbírky Loutna česká / from the collection The Czech Lute

CLAUDE BALBASTRE (1727-1799)
Preludium a fuga d moll / Prelude and Fugue in D minor

JOHANN CHRISTOPH PEZELIUS (1639-1694)
Dvě intrády / Two Intradas

FRANTIŠEK XAVER THURI (1939)
Fantazie pro fagot a varhany / Fantasy for bassoon and organ

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Ave Maria

ADOLPHE MARTY (1865-1942)
Variations sur Noël  / Vánoční variace / Christmas Variations

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Alleluja z oratoria Mesiáš  / Hallelujah from the oratorio Messiah

LOUIS VIERNE (1870-1937)
Final z 1. Symfonie d moll, op. 14 / Final from the 1st Symphony in D minor, Op. 14

ŠIMON VERNER, JAN VERNER,  trubka / trumpet, křídlovka / flugelhorn,
sopránová zobcová flétna / soprano recorder

MICHAEL VERNER
fagot / bassoon, altová zobcová flétn / alto recorder
IRENA CHŘIBKOVÁ varhany / organ


Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6
Předprodej vstupenek / Tickets available: TICKETPORTAL, VIA MUSICA,
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání /and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz
, www.facebook.com/aomvf
Vydáno:3.12.2017 Zobrazeno:990

Svatojakubský sbor - 25.11.2018

Bazilika sv. Jakuba
Neděle - 25.11.2018 v 10.30 hod.

Slavnost Ježíše Krista Krále

Wolfgang A. MOZART (1756-1791): Missa brevis KV 194

Svatojakubský sbor, varhany

Aktualizováno:30.9.2017 Zobrazeno:24146

Svatojakubský sbor - 2018

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

04.02. – 5. neděle v mezidobí
04.03. – 3. neděle postní
25.03. – Květná neděle
30.03. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
30.03. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
01.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
20.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
25.05. − Noc kostelů
03.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
07.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
11.11. – 32. neděle v mezidobí
25.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2019 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:108086