Neděle 27.9.2020

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 20.9.2020

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

20. 9. 2020 v 10 hodin / at 10 a.m.

Jiří Liška – varhany / organ

Program:

J. S. Bach (1685 - 1750)
Umění fugy  BWV 1080
Contrapunctus I

G. F. Händel (1685 – 1759)
Sinfonia z Oratoria Šalamoun

R. Giazotto (1910 – 1998)
Adagio in g moll

J. S. Bach (1685 - 1750)
Umění fugy  BWV 1080
Contrapunctus XIV

 

Vydáno:19.8.2020 Zobrazeno:1333

Svatojakubský sbor - 2020

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

02.02. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
01.03. – 1. neděle postní
05.04. – Květná neděle
10.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
10.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
12.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
14.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
04.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
22.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:202872