Úterý 20.11.2018

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 10.12.2017

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

10. 12. 2017 v 10 hodin / at 10 a.m.

Lenka Švehlíková – mezzosoprán / mezzosoprano

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

chórové varhany / choir organ

J. Pachelbel (1653-1706)
Toccata in c

G. Frescobaldi (1583-1643)
Magnificat primi toni

J. C. F. Fischer (1670-1746)
Preludium septimum

velké varhany / great organ

G. F. Händel (1685-1759)
Arie „Bringe sie hinein“ z oratoria Israel v Egyptě

J. S. Bach (1685-1750)
chorálová předehra „Nun komm, der Heiden Heiland“ /
Přijď, spasení národů“ BWV 659

J. G. Walther (1684-1748)
Allegro z Koncertu h moll

Vydáno:18.11.2017 Zobrazeno:970

Svatojakubský sbor - 25.11.2018

Bazilika sv. Jakuba
Neděle - 25.11.2018 v 10.30 hod.

Slavnost Ježíše Krista Krále

Wolfgang A. MOZART (1756-1791): Missa brevis KV 194

Svatojakubský sbor, varhany

Aktualizováno:30.9.2017 Zobrazeno:24148

Svatojakubský sbor - 2018

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

04.02. – 5. neděle v mezidobí
04.03. – 3. neděle postní
25.03. – Květná neděle
30.03. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
30.03. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
01.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
20.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
25.05. − Noc kostelů
03.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
07.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
11.11. – 32. neděle v mezidobí
25.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2019 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:108088