Pátek 20.7.2018

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 13.8.2017

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

13. 8. 2017 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

E. Bossi (1861-1925)
Entrée pontificale

S. Karg-Elert (1877-1933)
chorál „Gott des Himmels und der Erden“

D. Buxtehude (1637-1707)
Preludium G moll BuxWV 148

E. Lebrun (1967)
Ave Maris Stella

J. M. Plum (1899-1944)
Theme varié

Vydáno:29.7.2017 Zobrazeno:789

Svatojakubský sbor - 2018

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

04.02. – 5. neděle v mezidobí
04.03. – 3. neděle postní
25.03. – Květná neděle
30.03. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
30.03. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
01.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
20.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
25.05. − Noc kostelů
03.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
07.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
11.11. – 32. neděle v mezidobí
25.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2019 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:94282