Neděle 27.9.2020

Koncerty a chrámová hudba

25. Mezinárodní varhanní festival - 17.9.2020

Barokní formy a romantické city
JOHANNES ZEINLER (Rakousko)

Program:

JOHANN SEBASTIAN BACH (16851750)
Passacaglia c moll BWV 582

GABRIEL FAURÉ (1845−1924)
Suita Pelleas a Melisanda op. 80 (úprava L. Robilliard)
Prélude
Fileuse / Přadlena
Sicilienne
La Mort de Mélisande / Smrt Melisandy

ANTON HEILLER (1923−1979)
Tanz-Toccata

FRANK BRIDGE (1879−1941)
Adagio E dur č. 2
z cyklu Tři kusy H 63

MAX REGER (1873−1916)
Fantazie a fuga d moll op. 135b

Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze

Vydáno:24.7.2020 Zobrazeno:50

Svatojakubský sbor - 2020

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

02.02. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
01.03. – 1. neděle postní
05.04. – Květná neděle
10.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
10.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
12.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
14.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
04.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
22.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:202879