Neděle 27.9.2020

Koncerty a chrámová hudba

25. Mezinárodní varhanní festival - 24.9.2020

Jistota elegance
K poctě Otomara Kvěcha u příležitosti jeho nedožitých 70. narozenin
IRENA CHŘIBKOVÁ (Česká republika)
Kühnův smíšený sbor
Jaroslav Brych sbormistr
Jaroslav Březina
tenor, Lydie Härtelová harfa

Program:

ALEXANDRE GUILMANT (1837−1911)
5. sonáta c moll op. 80
Allegro appassionato
Adagio con molt´ espressione
Scherzo

OTOMAR KVĚCH (1950−2018)
Sonáta č. 5
Andante meditativo
Allegro vivo alla breve
Moderato, rubato

JOHANN SEBASTIAN BACH (16851750)
Preludium a moll BWV 551

LEOŠ JANÁČEK (1854−1928)
Otče náš
pro smíšený sbor, tenor a varhany

Vydáno:24.7.2020 Zobrazeno:104

Svatojakubský sbor - 2020

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

02.02. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
01.03. – 1. neděle postní
05.04. – Květná neděle
10.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
10.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
12.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
14.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
04.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
22.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:202871