Neděle 19.5.2019

Informace/Ohlášky

5. neděle velikonoční - 19.5.2019

Ohlášky

Prožíváme měsíc květen, který je tradičně zasvěcený Panně Marii. Po příkladu Panny Marie a Apoštolů setrváváme v modlitbě.

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 20. května je památka sv. Bernardina Sienského, kněze 1. řádu.

Ve čtvrtek 23. května, zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod., po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 24. května od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace  Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

Od 19 hodin zveme do naší baziliky na celorepublikovou akci Noc kostelů, podrobný program je ve vývěsce kostela.

V sobotu je mše svatá  v kapli sv. Anny v 8.00 hodin.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

Dnešní sbírka je určena na arcidiecézi. Upřímně děkujeme za vaše dary.

Příští neděle je 6. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:15.5.2019 Zobrazeno:984

4. neděle velikonoční - 12.5.2019

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 13. května je památka Panny Marie Fatimské, odpoledne v 17.00 hod. v bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. v 17.00 hod. bude mše sv., po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.

V úterý 14. května,  je svátek sv. Matěje, apoštola.

Ve čtvrtek 16. května, slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod., po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

Svátek sv. Jana Nepomuckého oslavíme v předvečer jeho svátku ve středu 15. května v 17.30 hod. Poutní mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude sloužit kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Po mši sv. vyjde z katedrály tradiční průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde se zastaví k modlitbě. Průvod bude zakončen krátkou pobožností na Křižovnickém náměstí.

V pátek 17. května od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace  Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 18. května je mše svatá  v kapli sv. Anny v 8.00 hod.,

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 5. neděle velikonoční, při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin se bude konat Svatojánská sbírka na arcidiecézi.

Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

Vydáno:10.5.2019 Zobrazeno:803

3. neděle velikonoční - 5.5.2019

Ohlášky

Od 6. do 12. května slavíme týden modliteb za duchovní povolání. Tématem tohoto týdne  modliteb je „Odvaha riskovat pro Boží příslib“.

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 6. května je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Ve středu 8. května je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Je to státní svátek, mše svatá bude v kapli svaté Anny ráno v 8 hodin. V 7.45 hodin je  májová pobožnost.

Ve čtvrtek 9. května zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod., po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 10. května od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 11. května je mše svatá  v kapli sv. Anny v 8.00 hod.,

Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 4. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:2.5.2019 Zobrazeno:842

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 21.4.2019

Ohlášky

Dnes odpoledne zveme do baziliky na velikonoční koncert duchovní varhanní hudby v 17.00 hod.

Zítra na Velikonoční pondělí mše sv. budou v 8.30 a v 10.30.

Během týdne od úterý do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

V pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny. Při adoraci se modlíme zvlášť za nová povolání a za nemocné.

V sobotu zveme na mši s ranními chválami do kaple sv. Anny v 8.00 hod. a před mši sv. v 7.30 se modlíme svatý růženec.

Půl hodiny před každou bohoslužbou v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští 2. neděle velikonoční je Neděle Božího Milosrdenství, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30.

Vydáno:20.4.2019 Zobrazeno:762

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2091

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:3119

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3745