Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Ohlášky - 2. neděle adventní

Rok B 4.12.2011

  • Dnes při všech bohoslužbách se koná mikulášská sbírka na bohoslovce. Děkujeme vám za vaše příspěvky.

  • 6. prosince je první úterý v měsíci. V 18.00 hod. zveme na nešpory a setkání společenství u sv. Jakuba. Setkání se koná v sále u kaple sv. Anny.

  • 7. prosince – je první středa v měsíci – jako obvykle se setkávají ctitelé Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáři Immaculaty a Rytíři Neposkvrněné Panny Marie. V 16.30 růženec, v 17.00 hod. mše sv. a zasvěcení se Panně Marii.

  • Ve čtvrtek 8. prosince slavíme Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše sv. v kapli sv. Anny bude v 6.45 hod. a odpoledne pro rodiče s dětmi v 17.00 hod.

  • Každý pátek – a zvlášť teď v adventní době – zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti v 16.00 hod. a mši sv. v 17.00 hod.

  • Za týden bude 3. neděle adventní – Gaudete. Advent má své zvláštní nezaměnitelné požehnání, probouzí v nás touhu ve skrytosti nastoupit nový vztah k Bohu a k bližnímu. Je to doba usebranosti a kajícnosti. Zpovídáme půl hodiny před bohoslužbou.

  • Srdečně Vás zveme do naší baziliky na Vánoční bohoslužby a koncerty. V sobotu 24. prosince na Štědrý den – mše sv. bude ráno v 8.00 hod. (v kapli sv. Anny) a ve 24.00 hod. zveme na půlnoční Vánoční bohoslužbu (bude tradičně Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby). Podrobný program bohoslužeb a koncertů se nachází ve vývěsce kostela.

Vydáno:4.12.2011 Zobrazeno:1198

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152