Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Ohlášky - 3. neděle adventní

Rok B – 11. 12. 2011

1. V úterý 13. prosince, v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

2. Ve čtvrtek odpoledne zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod

3. V pátek 16. prosince zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti do kaple sv. Anny od 16.00 hod. a na mši sv. v 17.00 hod., při které bude udělována svátost pomazání nemocných.

4. V sobotu zveme na mši sv. s ranními chválami do kaple sv. Anny v 8.00 hod. a před mši sv. v 7.30 se jako obvykle modlíme růženec.

5. Srdečně Vás zveme do naší baziliky na Vánoční bohoslužby a koncerty.

V sobotu 24. prosince na Štědrý den bude mše sv. v kapli sv. Anny ráno v 8.00 hod. a ve 24.00 hod. zveme na půlnoční Vánoční bohoslužbu a bude se zpívat Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby.

25. prosince na Slavnost Narození Páně v 10.30 hod. bude mši sv. sloužit Otec biskup Václav Malý a sbor bude zpívat Missa in G od W. A. Mozarta.

26. prosince na sv. Štěpána mše sv. budou jako v neděli, v 10.30 hod. svatojakubský sbor bude zpívat Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby a v podvečer v 16.00 hod. zveme na první vánoční koncert.

Vydáno:10.12.2011 Zobrazeno:1220

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152