Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

1. neděle postní - 26.2.2012

Ohlášky

- Dnes je 1. neděle postní. „Postní období nám znovu poskytuje možnost, abychom uvažovali o jádru křesťanského života – o lásce. Je to doba vhodná k tomu, abychom za pomoci Božího Slova a svátostí obnovili svoji osobní i společnou cestu víry. Její prožívání je poznamenáno modlitbou i sdílením, mlčením i postem, v očekávání velikonoční radosti“ – napsal ve svém Poselství k postní době papež Benedikt XVI.

- Nejbližší pátek - 2. března slavíme první pátek v měsíci, proto zveme na hodinu adorace do kaple sv. Anny od 16.00 hodin. Jinak během postní doby rozjímáme křížovou cestu v bazilice v 16.30 hod.

- Každou sobotu zveme do kaple sv. Anny na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před mší sv. se v 7.30 modlíme růženec.

- Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou a také během adorace.

Vydáno:25.2.2012 Zobrazeno:1156

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152