Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle postní - 4.3.2012

Ohlášky

- Dnes je 2. neděle postní. Postní období je příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života jako velkého putování do domu Otcova.

- 6. února je první úterý v měsíci – v 18.00 hod. zveme na nešpory a setkání společenství u sv. Jakuba. Setkání se koná v sále u kaple sv. Anny.

- 7. ledna na první středu v měsíci zveme zvlášť ctitele Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáře Immaculaty a Rytíře Neposkvrněné Panny Marie na mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny. V 16.30 začíná modlitba svatého růžence.

- Během postní doby rozjímáme křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista -  každý pátek v bazilice v 16.30 hod. Mše sv. bude po křížové cestě v kapli sv. Anny v 17.00 hod.

- Každou sobotu zveme do kaple sv. Anny na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před mší sv. se v 7.30 modlíme růženec.

- Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, během adorace nebo v jiné domluvené době.

Vydáno:3.3.2012 Zobrazeno:1111

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152