Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Květná neděle - 1.4.2012

Ohlášky

Dnes slavíme Květnou neděli, kterou vstupujeme do Svatého týdne.

3. dubna je první úterý v měsíci – v 18.00 hod. zveme na nešpory a setkání společenství u sv. Jakuba. Setkání se koná v sále u kaple sv. Anny.

4. dubna na první středu v měsíci zveme zvlášť ctitele Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáře Immaculaty a Rytíře Neposkvrněné Panny Marie na mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny. V 16.30 začíná modlitba svatého růžence.

Vrcholem a středem liturgie křesťanů je slavnost tří velikonočních dnů: utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně - Velikonoční triduum.

Zveme Vás všechny, ke slavení velikonočního tajemství, které je „svátkem svátků“ a na velikonoční koncert do baziliky sv. Jakuba.
Na Zelený čtvrtek bohoslužba bude v 17.00 hod., na Velký pátek v 15.00 hod. bude památka umučení Páně, Stabat Mater od Antonína Dvořáka v 17.00 a křížová cesta ve 21.00 hod. Na Bílou sobotu Velikonoční vigilie bude ve 20.00 hod.

Zveme také na adoraci v getsemanské zahradě (v kapli sv. Anny) – na Zelený čtvrtek po obřadech až do 22.00 hod. a na Velký pátek od 8.00 hod. (ranní chvály) do 14.00; a do Božího hrobu – po obřadech Velkého pátku až do 22.00 a na Bílou sobotu od 8.00 (ranní chvály) až do 19.30.

Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně a na Velikonoční pondělí mše sv. budou v 8.30 a v 10.30.

Na Velikonoční pondělí mši sv. v 10.30 bude sloužit Otec biskup Karel Herbst. Program bohoslužeb a koncertů se nachází ve vývěsce kostela.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Vydáno:31.3.2012 Zobrazeno:1164

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152