Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle velikonoční - Božího milosrdenství - 15.4.2012

Ohlášky

Zítra v pondělí 16. dubna papež Benedikt XVI. slaví 85. narozeniny a ve čtvrtek 19. dubna budeme vzpomínat na 7. výročí zvolení papežem. V tyto dny chceme zvlášť v modlitbě pamatovat na Svatého otce.

Ve čtvrtek zveme na mši v 17.00 hod. rodiče s dětmi.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod. Při adoraci se chceme modlit zvlášť za papeže Benedikta XVI., za nová povolání a za nemocné.

Zveme také na mše sv. v týdnu do kaple svaté Anny: v pondělí, úterý a středu v 6.45 hod., ve čtvrtek a pátek v 6.45 v 17.00 hod., a v sobotu na mši s ranními chválami v 8.00 hod.

Vydáno:14.4.2012 Zobrazeno:1109

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152