Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle velikonoční - 5.5.2019

Ohlášky

Od 6. do 12. května slavíme týden modliteb za duchovní povolání. Tématem tohoto týdne  modliteb je „Odvaha riskovat pro Boží příslib“.

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 6. května je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Ve středu 8. května je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Je to státní svátek, mše svatá bude v kapli svaté Anny ráno v 8 hodin. V 7.45 hodin je  májová pobožnost.

Ve čtvrtek 9. května zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod., po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 10. května od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 11. května je mše svatá  v kapli sv. Anny v 8.00 hod.,

Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 4. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:2.5.2019 Zobrazeno:1317

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152