Pátek 24.5.2019

Informace/Ohlášky archiv

6. neděle velikonoční - 13.5.2012

Ohlášky

Dnes je neděle 13. května jako obvykle odpoledne v 17. 00 hodin budeme slavit fatimský den.

V pondělí 14. května slavíme svátek sv. Matěje, apoštola.

V rámci letošních Svatojánských slavností, bude v předvečer svátku 15. května kardinál Dominik Duka celebrovat ve svatovítské katedrále od 18.00 hodin mši svatou. Poté se procesí odebere k požehnání na Karlův most a k bohoslužbě od 20.15 hodin v kostele sv. Františka z Assisi. Tradičně po liturgickém programu, mši a procesí, vyvrcholí slavnosti barokním koncertem od 21.00 hodin.

Ve čtvrtek 17. května slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Na mši sv. v 17.00 hod. zveme zvlášť rodiče s dětmi.

V pátek 18. května v 18.00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude slavnostní bohoslužba u příležitosti oslavy 80. výročí narození kardinála Miloslava Vlka, emeritního arcibiskupa pražského. Proto u nás v kapli sv. Anny tento den nebude večerní adorace a mše sv.

V sobotu zveme na mši sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou se v 7.30 modlíme svatý růženec.

V pátek 1. června proběhne celorepubliková akce: Noc kostelů. Také náš kostel se do této akce zapojí. Program začíná od 19.00 a končí ve 23.00 hod.  Podrobný program se nachází ve vývěsce kostela.

Vydáno:12.5.2012 Zobrazeno:807

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2093

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:3125

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3749