Pátek 24.5.2019

Informace/Ohlášky archiv

7. neděle velíkonoční - 20.5.2012

Ohlášky

Dnes slavíme 7. neděli velikonoční. Tento týden, po příkladu Panny Marie a Apoštolů, chceme setrvávat na modlitbě v očekávání na Slavnost Seslání Ducha Svatého, kterou budeme slavit za týden v neděli 27. května.

Zveme Vás na mše sv. v týdnu do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera, ráno v 6.45. Ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

Každou sobotu zveme do kaple sv. Anny na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a přede mši sv. na modlitbu svatého růžence.

Za týden o Slavnosti Seslání Ducha sv. zveme na májovou pobožnost do kaple sv. Anny v 16.00 hod.

V pátek 1. června proběhne celorepubliková akce: Noc kostelů. V naší bazilice program začíná od 19.00 a končí ve 23.00 hod.  Podrobný program se nachází ve vývěsce kostela.

Vydáno:19.5.2012 Zobrazeno:732

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2093

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:3125

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3749