Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Seslání Ducha Svatého - 9.6.2019

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 10. června je památka Panny Marie, Matky církve.

V úterý 11. června je památka sv. Barnabáše, apoštola.

Ve čtvrtek 13. června je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Odpoledne v bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná modlitbu svatého růžence v 16.30 a v 17.00 hod. mše sv. Před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.

V pátek 14. června je od 16 hodin v kapli svaté Anny adorace  Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je mše svatá  v kapli sv. Anny v 8.00 hodin, v 7.30 se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:8.6.2019 Zobrazeno:1185

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152