Neděle 19.5.2019

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Seslání Ducha Svatého - 27.5.2012

Ohlášky

Dnes o Slavnosti Seslání Ducha sv. zveme na májovou pobožnost do kaple sv. Anny v 16.00 hod.

Zveme Vás také na mše sv. v týdnu do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera, ráno v 6.45. Ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

Ve čtvrtek 31. května slavíme svátek Navštívení Panny Marie.

V pátek 1. června zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti v 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod. Je to první pátek v měsíci červnu, který je tradičně zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Také v nejbližší pátek proběhne celorepubliková akce: Noc kostelů. V naší bazilice program začíná od 19.00 a končí ve 23.00 hod.  Podrobný program se nachází ve vývěsce kostela.

Každou sobotu zveme do kaple sv. Anny na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a přede mši sv. na modlitbu svatého růžence.

V neděli 10. června budeme v naši bazilice slavit slavnost Těla a Krve Páně. Po mši sv. v 10.30 bude průvod ke čtyřem oltářům v bazilice a ambitech kláštera.

Vydáno:26.5.2012 Zobrazeno:778

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2091

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:3118

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3745