Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Boží Tělo - 10.6.2012

Ohlášky

Dnes v naší bazilice slavíme Slavnost Těla a Krve Páně. Po mši sv. v 10.30 bude eucharistické procesí v bazilice a ambitech kláštera.

V pondělí 11. června slavíme památku sv. Barnabáše, apoštola.

Ve středu 13. června slavíme svátek sv. Antonína z Padovy a také fatimský den. Zveme v 16.30 na růženec a v 17.00 hod. na mši sv. Před mši sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 15. června slavíme Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše sv. v kapli sv. Anny v 6.45 a v 17.00 hod. Zveme také na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod.

V sobotu slavíme památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Zveme na mši sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod.

Vydáno:9.6.2012 Zobrazeno:1246

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152