Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

11. neděle v mezidobí - 17.6.2012

Ohlášky

Ve čtvrtek 21. června slavíme památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka a patrona mládeže. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek zveme na hodinu adorace, která začíná v 16.00 a na mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny. Modlíme se zvlášť za nemocné a za nová povolání.

Každou sobotu zveme do kaple sv. Anny na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a přede mši sv. na modlitbu svatého růžence.

Příští neděli 24. června budeme slavit Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Vydáno:16.6.2012 Zobrazeno:1017

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152