Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost sv. Jana Křtitele - 24.6.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

Ve čtvrtek 28. června, je Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Zveme na mši sv. do kaple sv. Anny rodiče s dětmi v 17.00 hod. Po mši svaté je setkání a modlitba breviáře.

V pátek 29. června slavíme Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je  mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8 hodin. V 7.30 hodin se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 1. července, je 13. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce, upřímně děkujeme za vaše dary.

Vydáno:21.6.2018 Zobrazeno:1271

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152