Pondělí 20.5.2019

Informace/Ohlášky archiv

13. neděle v mezidobí - 1.7.2012

Ohlášky

Dnes v naší bazilice v 10.30 hod. bude sloužena mše sv. za dr. Jiřího Ropka u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin.

V úterý 3. července slavíme svátek sv. Tomáše, apoštola.

Ve středu 4. července slavíme památku sv. Prokopa, opata.

Ve  čtvrtek 5. července slavíme slavnost sv. Cyrila a Metoděje – slovanských věrozvěstů a patronů Evropy. Zveme na mši sv. do kaple sv. Anny v 8.00 hod.

V nejbližší pátek, 6. července je státní svátek, mše sv. v kapli sv. Anny bude v 8.00 hod. A protože je to první pátek v měsíci po mši sv. bude výstav Nejsvětější Svátosti a požehnání.

Každou sobotu zveme do kaple sv. Anny na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a přede mši sv. na modlitbu svatého růžence.

V červenci a srpnu sloužíme mše sv. v týdnu od pondělka do pátku v kapli sv. Anny jen ráno v 6.45 s výjimkou prvního pátku a fatimského dne, kdy budou také mše sv. v 17.00 hod.

Vydáno:30.6.2012 Zobrazeno:853

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2091

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:3119

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3745