Úterý 21.5.2019

Informace/Ohlášky archiv

14. neděle v mezidobí - 8.7.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

Ve středu 11. července slavíme svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy.

V pátek 13. července v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše sv. a po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.  Před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.

V červenci a srpnu zveme na mše svaté do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera: od pondělí do pátku ráno v 6.45 hodin,  v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před mší sv. se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 15. července je 15. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Ve středu 25. července budeme slavit svátek svatého Jakuba, patrona naší baziliky. Poutní bohoslužbě v 18.00 hodin bude předsedat otec arcibiskup kard. Dominik Duka a ve čtvrtek 26. července budeme slavit svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a patronů naší kaple v ambitech kláštera. Mše svatá bude ráno v 6.45 hodin.

Vydáno:6.7.2018 Zobrazeno:854

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2091

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:3121

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3747