Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

15. neděle v mezidobí - 14.7.2019

Ohlášky

V červenci a srpnu jsou bohoslužby v kapli sv. Anny, v ambitech kláštera: od pondělí do pátku ráno v 6.45 hodin a v sobotu je mše svatá s ranními chválami v 8.00 hod.

V pondělí 15. července je svátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

V úterý 16. července je památka Panny Marie Karmelské.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 21. července je 16. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Ve čtvrtek 25. července, slavíme svátek svatého Jakuba, patrona naší baziliky. Poutní bohoslužbě v 18.00 hodin bude předsedat otec arciopat Petr Prokop Siostrzonek. Ve 20.45 hodin zveme na svatojakubský večer. Podrobný program se nachází ve vývěsce kostela a na našich webových stránkách.

V pátek 26. července, slavíme svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a patronů naší kaple v ambitech kláštera. Mše svatá bude ráno v 6.45 hodin.

Vydáno:9.7.2019 Zobrazeno:1224

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152