Neděle 19.5.2019

Informace/Ohlášky archiv

15. neděle v mezidobí - 15.7.2012

Ohlášky

Zveme Vás na mše sv. v týdnu do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera, od pondělka do pátku ráno v 6.45.

Každou sobotu zveme do kaple sv. Anny na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a přede mši sv. na modlitbu svatého růžence.

Ve středu 25. července budeme slavit svátek sv. Jakuba, je to také poutní den této baziliky. Zveme na slavnostní mši sv. v 18.00 hod., kterou bude sloužit Otec opat Michael Pojezdný OPraem.
A ve 20.30 hod. zveme na Svatojakubský večer. V programu: 20.30 - minikoncert v kapli sv. Anny; 21.15 – hudba barokních mistrů; 22.00 - koncert velkých varhan. Podrobný program se nachází ve vývěsce kostela.

Ve čtvrtek 26. července budeme slavit svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Je to poutní den kaple sv. Anny v ambitech kláštera. Srdečně zveme na mši sv. ráno v 6.45 hod.

Vydáno:14.7.2012 Zobrazeno:761

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2091

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:3118

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3745