Pondělí 20.5.2019

Informace/Ohlášky archiv

16. neděle v mezidobí - 22.7.2012

Ohlášky

Zveme Vás na mše sv. v týdnu do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera, od pondělka do pátku ráno v 6.45 hod.

V pondělí 23. července slavíme svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Ve středu 25. července budeme slavit svátek sv. Jakuba, je to také poutní den této baziliky. Zveme na mši sv. do baziliky ráno v 6.45 a večer na slavnostní mši sv. v 18.00 hod., kterou bude sloužit Otec opat Michael Pojezdný OPraem.

A ve 20.30 hod. zveme na Svatojakubský večer. V programu: 20.30 - minikoncert v kapli sv. Anny; 21.15 – hudba barokních mistrů; 22.00 - koncert velkých varhan. Podrobný program se nachází ve vývěsce kostela.

Ve čtvrtek 26. července budeme slavit svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Je to poutní den kaple sv. Anny v ambitech kláštera. Srdečně zveme na mši sv. ráno v 6.45 hod.

Každou sobotu zveme do kaple sv. Anny na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a přede mši sv. na modlitbu svatého růžence.

Vydáno:20.7.2012 Zobrazeno:704

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2091

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:3119

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3745