Sobota 20.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

17. neděle v mezidobí - 29.7.2012

Ohlášky

Zveme Vás na mše sv. v týdnu do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera, od pondělka do pátku ráno v 6.45 hod. a v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod.

V úterý 31. července slavíme památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Ve středu 1. srpna slavíme památku sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 2. srpna slavíme svátek Panny Marie Královny andělů – Porciunkuly.

Tohoto dne, tj. 2. srpna začíná v bazilice Mezinárodní varhanní festival a potrvá až do 20. září. Koncerty začínají vždy v 19.00 hod.

3. srpna je první pátek v měsíci. Po mši sv. v 6.45 hod. bude výstav Nejsvětější Svátosti a požehnání.

V sobotu 4. srpna slavíme památku sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Vydáno:27.7.2012 Zobrazeno:738

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2143

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4270

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3860