Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

21. neděle v mezidobí - 23.8.2020

Ohlášky

V srpnu jsou bohoslužby od pondělí do pátku v kapli sv. Anny, ráno v 6.45 a v sobotu s ranními chválami v 8.00 hodin.

V pondělí 24. srpna je Svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

V úterý 25. srpna je Památka sv. Ludvíka IX. krále, patrona 3. řádu.

Ve čtvrtek 27. srpna, je Památka sv. Moniky. V 19 hodin zveme na koncert 25. Mezinárodního varhanního festivalu.

V pátek 28. srpna, je Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

V sobotu 29. srpna, je Památka  Umučení svatého Jana Křtitele.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 30. srpna, je 22. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

 

Vydáno:16.8.2020 Zobrazeno:1222

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152