Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

23. neděle v mezidobí - 8.9.2019

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

Ve čtvrtek 12. září je památka Jména Panny Marie. Zveme na mši svatou v 17 hodin rodiče s dětmi a v 19. hodin vás zveme na koncert 24. Mezinárodního varhanního festivalu

V pátek 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Odpoledne v bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše sv., po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.  Před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu 14. září slavíme svátek Povýšení svatého kříže. V 7.30 hod. se v kapli sv. Anny modlíme růženec a  v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 15. září je 24. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.


Vydáno:3.9.2019 Zobrazeno:1084

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152