Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

26. neděle v mezidobí - 30.9.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin. Měsíc říjen je tradičně zasvěcený modlitbě svatého růžence.

V pondělí 1. října je památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

V úterý 2. října je památka svatých andělů strážných.

Středa 3. října je první v měsíci, zveme ctitele Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáře Immaculaty a Rytíře Neposkvrněné Panny Marie na mši sv. v 17.00 hod. Půl hodiny před bohoslužbou se modlíme růženec. Po mši svaté zveme na  oslavu památky blažené smrti sv. Františka z Assisi, tzv. Transitus.

Ve čtvrtek 4. října řeholní společenství františkánů, minoritů a kapucínů slaví svátek svého zakladatele sv. Františka z Assisi. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. a po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

5. října  je první pátek v měsíci, v 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 6. října se v 7.30 hod.  v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 7. října je 26. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.  Dnešní sbírka je určena na církevní školství, upřímně děkujeme za vaše dary.

Sestry a bratři. Po nedělní bohoslužbě vás srdečně zveme na setkání a občerstvení do auly v ambitu kláštera. Do auly projdete přes zákristii.

Vydáno:28.9.2018 Zobrazeno:1098

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152