Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

28. neděle v mezidobí - 14.10.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. V 18 hodin zveme na koncert z cyklu Svatojakubský podzim.

V úterý 16. října je památka sv. Hedviky, řeholnice.

Ve středu 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Ve čtvrtek 18. října  slavíme svátek sv. Lukáše, evangelisty. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. a po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor. V 16.30 se modlíme růženec.

V pátek 19. října, je v 16 hodin v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 20. října se v 7.30 hod.  v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 21. října je 29. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Po nedělní bohoslužbě v 10.30 vás srdečně zveme na setkání do auly v ambitu kláštera.

Vydáno:6.10.2018 Zobrazeno:1240

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152