Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

29. neděle v mezidobí - 21.10.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

V úterý 23. října je památka sv. Jana Kapistránského, kněze.

Ve čtvrtek 25. října zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. a po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 26. října, v 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 27. října se v 7.30 hod. v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Dnešní sbírka je určena na misijní činnost.

Příští neděle 28. října je 30. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

1. listopadu budeme slavit slavnost Všech svatých. Odpoledne zveme na modlitbu za zemřelé u hrobky minoritů na Olšanských hřbitovech. Sraz u vchodu na hřbitov u stanice metra Flora ve 14.30 hod.

2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. budou slouženy v kapli sv. Anny v 6.45 a v 17.00, a večer v bazilice v 18.00 hodin, při které přednese Svatojakubský sbor, orchestr a sólisté Requiem W. A. Mozarta.

Vydáno:19.10.2018 Zobrazeno:1210

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152