Neděle 31.5.2020

Informace/Ohlášky archiv

30. neděle v mezidobí - 28.10.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 29. října v 18 hodin zveme na koncert z cyklu Svatojakubský podzim.

Ve čtvrtek 1. listopadu o slavnosti Všech svatých zveme na modlitbu za zemřelé u hrobky minoritů na Olšanských hřbitovech. Sraz je u vchodu na hřbitov u stanice metra Flora v 15.00 hod. V 17 hodin zveme na mši svatou rodiče s dětmi do kaple svaté Anny v ambitech kláštera, po mši je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. budou slouženy v 6.45 a v 17.00 hod. v kapli sv. Anny a v bazilice v 18.00 hod., při které přednese Svatojakubský sbor, orchestr a sólisté Requiem W. A. Mozarta. Je to také první pátek v měsíci, od 16.00 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější svátosti.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat - po splnění tří obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce - denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V sobotu 3. listopadu je památka: Vzpomínka na všechny zemřelé serafinského řádu: bratry, sestry, příbuzné a dobrodince.  Mše sv. s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 4. listopadu je 31. v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:27.10.2018 Zobrazeno:1368

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2472

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4855

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4537