Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

31. neděle v mezidobí - 4.11.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

7. listopadu je první středa v měsíci, zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek 8. listopadu v 17 hodin zveme na mši svatou rodiče s dětmi do kaple svaté Anny v ambitech kláštera, po mši je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 9. listopadu je 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky. Od 16.00 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17.00 hodin mše svatá.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat - po splnění tří obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce - denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V sobotu 10. listopadu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. Mše sv. s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 11. listopadu je 32. v mezidobí, při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin se bude konat sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.

Vydáno:2.11.2018 Zobrazeno:1600

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152