Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Ohlášky - 4. neděle adventní

Rok B - 18.12.2011

1. Dnes je 4. neděle adventní. Doba radostného očekávání na příchod Pána končí. Chceme se dobře připravit na slavnost Narození Páně také svátosti smíření. Vždy půl hodiny před bohoslužbou je k tomu příležitost.

2. V sobotu 24. prosince je Štědrý den. Mše sv. ráno v 8.00 hod. bude v kapli sv. Anny a ve 24.00 hod. bude v bazilice půlnoční vánoční bohoslužba, při které Svatojakubský sbor přednese tradičně Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby.

3. V neděli 25. prosince na Slavnost Narození Páně v 10.30 hod. bude mši sv. sloužit Otec biskup Václav Malý a sbor bude zpívat Missa in G od W.A.Mozarta.

4. V pondělí 26. prosince na sv. Štěpána mše sv. budou jako v neděli, v 10.30 hod. svatojakubský sbor bude zpívat Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby a v podvečer v 16.00 hod. zveme na první vánoční koncert.

5. Podrobný program vánočních bohoslužeb a koncertů v naší bazilice sv. Jakuba se nachází ve vývěsce kostela.

6. V zákristii jsou ještě k dostání katolické kalendáře na rok 2012 a CD s hudbou z naší baziliky.

7. Přejeme Vám krásný a milostiplný závěr adventní doby a těšíme se na Vás, a pokud je to možné, prožijte Vánoce, vánoční bohoslužby a vánoční koncerty ve svatojakubském společenství.

Vydáno:17.12.2011 Zobrazeno:1320

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152