Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle adventní - 8.12.2019

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 9. prosince slavíme Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Ve čtvrtek 12. prosince je v 17 hodin mše svatá v kapli svaté Anny a po bohoslužbě setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice. Odpoledne zveme na fatimský den v bazilice. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17 hodin je mše svatá, eucharistický průvod bazilikou a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple svaté Anny.

V sobotu 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Mše sv. s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8.00 hod. o půl osmé se modlíme růženec.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Příští neděle 16. prosince je 3. adventní. Mše sv. budou v  8.30 a 10.30 hodin.

V pátek 20. prosince při mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny bude udělována svátost pomazání nemocných.

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce, upřímně děkujeme za vaše dary.

Vydáno:5.12.2019 Zobrazeno:1121

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152