Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle adventní - 16.12.2018

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. Ve čtvrtek v 17 hodin zveme na mši svatou rodiče s dětmi. Po mši svaté je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 21. prosince zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti v kapli sv. Anny od 16.00 hod. a  na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu je mše sv. s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod., v 7.30 se modlíme růženec.

Příští neděle je 4. adventní, bohoslužby budou v 8.30 a v 10. 30 hodin.

V pondělí 24. prosince na Štědrý den mše sv. bude ráno v 8.00 v kapli sv. Anny a ve 24.00 hod. zveme na půlnoční Vánoční bohoslužbu, kterou bude doprovázet Svatojakubský sbor Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby.

25. prosince na Slavnost Narození Páně mše sv. budou v 8.30 a v 10.30 hod. Sbor: F.X.Brixi Missa pastoralis.

26. prosince na sv. Štěpána mše sv. je v 8.30 a mši sv. v 10.30 bude předsedat otec arciopat z Břevnova Petr Prokop Siostrzonek.  Svatojakubský sbor bude zpívat Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby  a v podvečer v 16.00 hod. zveme na první vánoční koncert.

Podrobný program bohoslužeb a koncertů se nachází ve vývěsce kostela.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

 

Vydáno:15.12.2018 Zobrazeno:945

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152