Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

4. neděle adventní - 23.12.2018

Ohlášky

Doba radostného očekávání na příchod Pána končí. Přejeme Vám krásný a milostiplný závěr adventní doby a těšíme se na Vás, a pokud je to možné, prožijte Vánoce, vánoční bohoslužby a vánoční koncerty ve svatojakubském společenství.

Zítra bude mše svatá v kapli svaté Anny ráno v 8 hodin a ve 24.00 hod. zveme do baziliky na půlnoční Vánoční bohoslužbu, kterou bude doprovázet Svatojakubský sbor Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby.

25. prosince na Slavnost Narození Páně budou mše sv. v 8.30 a v 10.30 hod. (Sbor: F.X.Brixi Missa pastoralis)

26. prosince na svátek sv. Štěpána budou mše sv. v 8.30 a bohoslužbě v 10.30 hod. bude předsedat otec arciopat z Břevnova Petr Prokop Siostrzonek. Svatojakubský sbor bude zpívat Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby a v podvečer v 16.00 hod., zveme na první vánoční koncert.

Ve čtvrtek 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, mše svatá bude v kapli svaté Anny pouze ráno v 6.45 hodin.

V pátek  28. prosince, slavíme svátek sv. Mláďátek, mučedníků, mše svatá bude v kapli svaté Anny pouze ráno v 6.45 hodin.

V sobotu 29. prosince je mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod.

svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin

Podrobný program bohoslužeb a koncertů se nachází ve vývěsce kostela.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Vydáno:21.12.2018 Zobrazeno:1053

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152