Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa - 30.12.2012

Ohlášky

Zítra je poslední den roku 2012. Ranní mše sv. bude v kapli sv. Anny v 8.00. Odpoledne v 17.00 hod. budeme v bazilice slavit mši sv. na poděkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku.

V úterý 1. ledna slavíme Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše sv. budou jako v neděli v 8.30 a 10.30. Odpoledne v 16.00 hod. zveme na druhý vánoční koncert.

2. ledna je první středa v měsíci. Zveme zvlášť ctitele Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáře Immaculaty a Rytíře Neposkvrněné Panny Marie na mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny. V 16.30 začíná modlitba svatého růžence.

Ve čtvrtek 3. ledna zveme na mši sv. zvlášť  rodiče s dětmi v 17.00 hod.

4. ledna je první pátek v měsíci, zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu slavíme mši sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 růženec.

V zákristii jsou ještě k dostání katolické kalendáře na rok 2013 a CD s hudbou z naší baziliky.

Za týden v neděli 6. ledna budeme slavit Slavnost Zjevení Páně. Při mši sv. v 10.30 hod. bude žehnání vody, kadidla a křídy.

Vydáno:29.12.2012 Zobrazeno:2451

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152