Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle postní - 15.3.2020

Ohlášky

Z důvodu nouzového stavu kvůli koronaviru budou bohoslužby do odvolání v kapli svaté Anny v max. počtu 30 lidí.

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve čtvrtek 19. března slavíme slavnost svatého Josefa, snoubence Panny       Marie. Mše svatá je také v 17.00  hod. v 16.30 se modlíme růženec a po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek bude mše svatá v kapli sv. Anny v 17.00 hod.

V sobotu je mše svatá v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou bohoslužbou je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděle je 3. postní, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

Vydáno:13.3.2020 Zobrazeno:1172

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152