Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 31.3.2013

Ohlášky

Dnes odpoledne zveme do baziliky na velikonoční koncert duchovní varhanní hudby v 17.00 hod.

Zítra na Velikonoční pondělí mše sv. budou v 8.30 a v 10.30.

2. dubna je první úterý v měsíci – v 18.00 hod. zveme na nešpory a setkání společenství u sv. Jakuba. Setkání se koná v sále u kaple sv. Anny.

3. dubna je první středa v měsíci dubnu. Zveme na mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny. Po mši sv. bude přednáška s promítáním Br. Bohdana z Brna na téma: „Mariánská úcta jakožto cesta k plnění Boží vůle“. V 16.30 začíná modlitba svatého růžence.

Nejbližší pátek je první v měsíci dubnu. Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

Každou sobotu zveme do kaple sv. Anny na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod.

Příští 2. neděle velikonoční je Neděle Božího Milosrdenství.

Vydáno:25.3.2013 Zobrazeno:1049

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152