Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Ohlášky - Slavnost Matky Boží, Panny Marie

1.01.2012

  1. Dnes o Slavnosti Matky Boží, Panny Marie zveme na druhý vánoční koncert v 16.00 hod.
  2. 3. ledna je první úterý v měsíci – v 18.00 hod. zveme na nešpory a setkání společenství u sv. Jakuba. Setkání se koná v sále u kaple sv. Anny.
  3. 4. ledna na první středu v měsíci zveme zvlášť ctitele Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáře Immaculaty a Rytíře Neposkvrněné Panny Marie na mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny. V 16.30 začíná modlitba svatého růžence.
  4. 6. ledna je první pátek v měsíci, zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod. Tohoto dne slavíme Slavnost Zjevení Páně. Při mši sv. v 17.00 hod. bude žehnání vody, kadidla a křídy.
  5. V sobotu slavíme mši sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 růženec.
  6. V zákristii jsou ještě k dostání katolické kalendáře na rok 2012 a CD s hudbou z naší baziliky.
Vydáno:31.12.2011 Zobrazeno:1130

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152