Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle velikonoční - 16.4.2018

Ohlášky

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera, od pondělí do pátku ráno v 6.45 hodin.

Následující týden před 4. nedělí velikonoční nás církev tradičně zve k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. Letošní neděle Dobrého pastýře připadá na 22. dubna a papež František k ní vydal své poselství, ve kterém se obrací především na mladé lidi, aby se ztišili a mohli tak zaslechnout Boží hlas, učili se rozlišovat a nebáli se žít Boží slovo.

Ve čtvrtek 19. dubna, zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. V 16,30se modlíme růženec.

V pátek 20. dubna, zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00    hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu 21. dubna je mše svatá v kapli sv. Anny v 8.00 hod., v 7.30. se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Hlavní slavností repatriace Josefa kardinála Berana se budou konat v sobotu 21. dubna. V 10.00 hod. vyjde procesí s ostatky kardinála Berana ze Strahovské baziliky do katedrály, kde v 11.00 hod. bude sloužena mše sv.  Vstup do katedrály bude možný v rozmezí 9.00 – 10.45 hod.

Příští neděle je 4. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

26. května ve 14 hodin zveme na pouť na Karlov rodiče s dětmi k zázračnému obrazu Panny Marie v požehnaném stavu.

Vydáno:13.4.2018 Zobrazeno:1281

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152