Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

4. neděle velikonoční - 3.5.2020

Ohlášky

Vstoupili jsme do nového měsíce, který je tradičně zasvěcený Panně Marii. Po příkladu Panny Marie a Apoštolů setrváváme v modlitbě. Dnes v 4. neděli velikonoční - neděli Dobrého pastýře - vrcholí 57. Světový týden modliteb za povolání.

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera v pondělí, úterý, středu a čtvrtek ráno v 6.45 hodin.

Ve středu 6. květná je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Jako obvykle se setkávají ctitelé Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáři Immaculaty a Rytíři Neposkvrněné Panny Marie. V 16.30 růženec, v 17.00 hod. mše sv., májová pobožnost a zasvěcení se Panně Marii.

Ve čtvrtek odpoledne v 16.45 je májová pobožnost a v 17.00 hod. mše sv.

V pátek 8. května je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Je to státní svátek. V 7.45 hodin je májová pobožnost a mše svatá v 8 hodin.

V sobotu je mše sv. s ranními chválami v 8.00 hod. V 7.30 hod. se modlíme růženec a v 7.45 je májová pobožnost.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 5. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin. Platí ještě nouzový stav a nařízení Vlády, že bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob.

 

Vydáno:1.5.2020 Zobrazeno:1329

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152