Sobota 20.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

4. neděle velikonoční - 22.4.2018

Ohlášky

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera, od pondělí do pátku ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 23. dubna, slavíme svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.

V úterý je památka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka z řádu kapucínů.

Ve středu 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. V 16,30 se modlíme růženec.

V pátek 27. dubna, zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00    hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu 28. dubna je mše svatá v kapli sv. Anny v 8.00 hod., v 7.30. se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 5. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

26. května v 15 hodin zveme na pouť na Karlov rodiče s dětmi k zázračnému obrazu Panny Marie v požehnaném stavu.

Ve dnech 29. června – 4. července na Cvilíně u Krnova proběhne  22. Františkánské setkání mládeže. Jeho téma zní: Jako v nebi, tak i na zemi – „Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět“.

 

Vydáno:20.4.2018 Zobrazeno:850

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2143

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4269

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3859