Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

6. neděle velikonoční - 17.5.2020

Ohlášky

Prožíváme měsíc květen, který je tradičně zasvěcený Panně Marii. Po příkladu Panny Marie a Apoštolů setrváváme v modlitbě. Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou je májová pobožnost.

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 18. května si připomínáme sto let od narození papeže, sv. Jana Pavla II. Při jeho první návštěvě Polska se v davu lidí objevil transparent se slovy: „Pamatuj, otče, na své české děti.“ Máme mocného přímluvce v nebi.

V úterý 19. května je památka sv. Bernardina Sienského, kněze.

Ve středu 20. května (je) památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Ve čtvrtek 21. května slavíme Slavnost nanebevstoupení Páně, večerní mši sv. je v 17.00 hod.

V pátek od 16 hodin zveme na adoraci  Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin na mši svatou.

V sobotu je mše svatá s ranními chválami v 8.00 hodin.

vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Dnešní neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany a dle rozhodnutí ČBK dnešní sbírka je určena na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Upřímně děkujeme za vaše dary.

Příští neděle je 7. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:15.5.2020 Zobrazeno:1176

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152