Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

7. neděle velikonoční - 13.5.2018

Ohlášky

Dnes odpoledne v 17.00 hod. v bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence.

Od pondělí do pátku, je mše svatá v kapli sv. Anny ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 14. května,  je svátek sv. Matěje, apoštola.

Ve středu 16. května, slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Svátek sv. Jana Nepomuckého oslavíme v předvečer jeho svátku v úterý 15. května v 18.00 hod. poutní mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude sloužit kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Po mši sv. vyjde z katedrály tradiční průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde se zastaví k modlitbě. Průvod bude zakončen krátkou pobožností na Křižovnickém náměstí.

Ve čtvrtek 17. května zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 18. května v 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace  Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 19. května, je mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8 hodin.

Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je slavnost Seslání Ducha Svatého, a končí doba velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Dnešní sbírka je určena na arcidiecézi. Upřímně děkujeme za vaše dary.

26. května v 15 hodin zveme na pouť na Karlov rodiče s dětmi k zázračnému obrazu Panny Marie v požehnaném stavu.

Vydáno:11.5.2018 Zobrazeno:1207

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152